Knolorgelhasselt.nl maakt gebruik van cookies. Op deze pagina vind u een toelichting over cookies, waarvoor deze worden gebruikt en welke cookies worden geplaatst.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Een website kan de zelf geplaatste cookies bij een opvolgend bezoek weer uitlezen en/of bijwerken.

Waar worden cookies voor gebruikt?

De informatie die wordt opgeslagen en uitgelezen wordt gebruikt om de website beter te laten functioneren, bijvoorbeeld het onthouden van uw inlogsessie en keuze voor het sorteren van overzichten. Daarnaast worden cookies geplaats om het gebruik van de website te monitoren en op basis hiervan de website te verbeteren aan de hand van de metingen. Deze data wordt alleen geaggregeerd gebruikt en kan niet worden herleid tot een pc of individu.