Welkom op de website van het Rudolph Knol orgel 

van de grote of Stephanus Kerk van Hasselt 

Jubilea organisten.

1 juli 1995 was voor de hervormde gemeente een dag om te noteren en vast te leggen: Egbert Woelderink nam afscheid van de hervormde gemeente als organist. Hij had met veel liefde zijn talenten ingezet en gezorgd voor een meer dan regionale bekendheid van het Knol-orgel, de samenzang die in de Stefanuskerk zo krachtig opklonk. Zijn faam en naam kreeg landelijke uitstraling. Hij had veertig jaar gezeten op de orgelbank.

Onder zijn gehoor kwam de gemeente samen, die in de breedte iets van trots voelde op “hun” organist en een harmonieuze eenheid vormde met hem onder het zingen van de psalmen en geestelijke liederen onder zijn begeleiding. Twee jongens wisten niet beter: hij is onze organist. Luisterend, zingend en in de kerk zittend werd het hen met de paplepel ingegoten. Zij werden beiden geïnspireerd en gevormd door Woelderink. Later kwamen er andere inspirators en leermeesters bij en ontwikkelden zij hun eigen stijl. Het was een goed besluit van de kerkvoogdij om deze twee jongeren te benoemen in de plaats die vrij kwam door het afscheid van Woelderink. Het waren (en zijn nog steeds) Koert Aalbers en Jan van der Kamp die naast de al eerder benoemde Henk van der Kolk een plaats ontvingen op de orgelbank. Op 1 juli zijn ze beiden 25 jaar als organist aan de gemeente verbonden. Op de bij hen passende speelwijze begeleiden zij de gemeentezang, improviseren zij en spelen zij de voor- en naspelen met de orgeltraditie van eeuwen in hun genen.

Beiden hebben iets zij eigens. Van Jan is bekend dat hij naast liefde voor het orgel grote passie heeft voor vleugel en piano. Zichtbaar en hoorbaar geniet hij om er achter te zitten en met zijn melodieuze stem het geheel nog meer kracht te geven. Zo staat hij ook voor de klas en voor zijn koren. Wat een wonder dat hij dit na de ernstige ziekte en de revalidatie in Vogellanden zonder beperkingen kan en mag doen.

Bij Koert zien we opname–apparatuur. Nauwkeurig geplaatst in de kerk. Zelf aangeschaft. Hij zelf achter het orgel en het opgenomene later CD-klaar maken of een plaats geven op YouTube. Velen kunnen dan meegenieten wat onze organist er op zette. Ook voor deze speciale gelegenheid was hij actief bezig. Naast zijn drukke baan met veel uren maken is het hem een lieve lust deze hobby uit te oefenen en als gave in te zetten.

Op 5 juli moeten we helaas het jubileum van u beiden gedempt (vanwege corona) gedenken. “Bij geval” komt het goed uit dat jullie beiden op het rooster staan: Koert achter het orgel en Jan achter de vleugel bij het zingen van psalm 121: 1 door de belijdeniscatechisanten.

(overgenomen uit Ons Kerkblad)

Het gebruik van het orgel voor concerten en zanguitvoeringen.

Voor het bespelen van het orgel en het bespreken van de kerk voor bv. zanguitvoeringen en concerten kunt u terecht bij de koster/kerkbeheerder dhr. J. Admiraal tel. 06 22 98 29 64.

Dit kan niet via het contactformulier!